สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีเครื่องไม้เครื่องมือและสาธารณุปโภคที่ทันสมัยไว้บริการเพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา อาทิ ห้องสมุด Living & Digital Library

 


ห้องประชุมและห้องเรียนที่ทันสมัย

 


บริการห้องคอมพิวเตอร์

สถาบันได้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้บริการ จำนวน 4 ห้อง แบ่งเป็นห้องที่ใช้ในการเรียนการสอน 3 ห้อง และสำหรับให้นักศึกษาทำงาน (walk-in) 1 ห้อง แต่ในกรณีที่ห้อง walk-in เต็ม และห้องอื่นไม่มีการเรียนการสอน จะเปิดให้นักศึกษาเข้าใช้งานได้เช่นกัน

 


บริการเครือข่ายไร้สาย (WI-FI)

 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในการเข้า ใช้งาน NIDAnet และอินเตอร์เน็ต ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook หรือ PDA ที่สนับสนุน Wi-Fi ก็จะสามารถเข้าใช้งาน NIDAnet และอินเตอร์เน็ตได้โดยใช้ NetID ที่ได้รับไปในการระบุตัวตนเพื่อเข้าใช้งานดังกล่าว
บริเวณที่ติดตั้งจุดส่งสัญญาณ เพื่อให้บริการเครือข่ายไร้สาย มีทั้งหมด 120 จุด กระจายอยู่ในบริเวณต่าง ๆ ทั่วสถาบัน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะการให้บริการได้ ที่นี่ คลิก

นอกจากนั้นสถาบันยังจัดให้บริการการพิมพ์ผ่านระบบเครือข่ายไร้สายให้กับนักศึกษา และบุคลากร เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานมากขึ้น


กีฬาและนันทนาการ

สถาบันได้เตรียมสถานที่ให้นักศึกษา และบุคลากรได้ออกกำลังกาย ทั้งสนามกีฬาในร่ม สนามกีฬากลางแจ้ง รวมถึงฟิตเนสอีกด้วยดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

 

บริการด้านสุขภาพ

 

งานพยาบาลปรึกษาแพทย์ ห้องพยาบาลวันเวลาเปิดให้บริการ

 1) การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโดยพยาบาล
           ทุกวันจันทร์  – วันศุกร์      เวลา 8.30-19.30 น.
           ทุกวันเสาร์  –  วันอาทิตย์  เวลา 10.00-16.00 น.
2) การตรวจรักษาโดยแพทย์  ด้านอายุรกรรม
           ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันพฤหัสบดี  เวลา 15.00-17.00 น.
3) การตรวจรักษาโดยแพทย์ ด้านจิตเวช
           ทุกวันเสาร์  เวลา 10.00-12.00 น.
** เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

ศูนย์อาหาร ร้านค้าและเครื่องดื่ม

 

อาคารนิด้าสัมพันธ์(อาคารที่จอดรถ)

นอกเหนือจากสถานที่จอดรถที่นักศึกษาสามารถจอดรถภายในสถาบันได้แล้วนั้น สถาบันยังมีอาคารที่จอดรถ จำนวน 7 ชั้น สามารถรองรับรถเข้าจอด กว่า 700 คันอีกด้วย และเมื่ออาคารนวมินทราธิราชสร้างเสร็จ จะมีที่จอดรถเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 400 คัน

 

 

หอพักนักศึกษา

สถาบันได้จัดห้องพักสำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่ประสงค์จะเข้าพัก ระหว่างศึกษาต่อที่นิด้า จำนวน 50 ห้อง ซึ่งอยู่ชั้น 11-12 อาคารบุญชนะ อัตถากร สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 – 727 – 3996

 

Watch Video

NIDA Campus

Discover Bangkok Capital City of Thailand