กำหนดการรับสมัคร คณะสถิติประยุกต์ (GSAS)

กำหนดการรับสมัครประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

(เปิดเรียน ต้นเดือนมกราคม 2564)

ภาคปกติ:  ครั้งที่ 4/2563

สมัครสอบสัมภาษณ์  Coming Soon

https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp

 

กำหนดการรับสมัครประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

(เปิดเรียน ต้นเดือนมกราคม 2564)

ภาคพิเศษ: เปิดรับสมัคร 8 กรกฎาคม –  25 กันยายน 2563