กำหนดการรับสมัคร

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ภาคปกติ:  ครั้งที่ 3/2562 

  • สมัครสอบข้อเขียน บัดนี้ – 28 มิถุนายน 2562 

  • สมัครสอบสัมภาษณ์ บัดนี้ – 9 สิงหาคม 2562

ภาคพิเศษ: เปิดรับสมัครเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562