กำหนดการรับสมัคร คณะสถิติประยุกต์ (GSAS)

กำหนดการรับสมัครประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

(เปิดเรียน ต้นเดือนสิงหาคม 2563)

ภาคปกติ:  ครั้งที่ 2/2563 

สมัครสอบสัมภาษณ์  31 มี.ค. – 10 เม.ย. 2563

 

กำหนดการรับสมัครประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

(เปิดเรียน ต้นเดือนมกราคม 2564)

ภาคพิเศษ: เปิดรับสมัคร กรกฎาคม – กันยายน 2563

ข่าวสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ

More