กำหนดการรับสมัคร

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ภาคปกติ:  ครั้งที่ 4/2562 

  • สมัครสอบสัมภาษณ์ 1 – 11 ตุลาคม 2562

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ภาคพิเศษ: เปิดรับสมัคร มกราคม – มีนาคม 2563

ภาคปกติ:  ครั้งที่ 1/2563 

  • สมัครสอบข้อเขียน (Online) 16 กันยายน – 20 ธันวาคม 2562