กำหนดการรับสมัคร คณะสถิติประยุกต์ (GSAS)

กำหนดการรับสมัครประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

(เปิดเรียน ต้นเดือนสิงหาคม 2563)

ภาคปกติ:  ครั้งที่ 2/2563 (รอบพิเศษ)

สมัครสอบสัมภาษณ์  บัดนี้ – 19  มิถุนายน  2563 (สมัครทางออนไลน์เท่านั้น)

https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp

 

กำหนดการรับสมัครประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

(เปิดเรียน ต้นเดือนมกราคม 2564)

ภาคพิเศษ: เปิดรับสมัคร กรกฎาคม – กันยายน 2563