กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เปิดเรียน ต้นเดือนสิงหาคม 2563)

ภาคพิเศษ: เปิดรับสมัคร บัดนี้ – วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563

ภาคปกติ:  ครั้งที่ 1/2563 

  • สมัครสอบสัมภาษณ์  บัดนี้ – 7 ก.พ. 2563

ภาคปกติ:  ครั้งที่ 2/2563 

  • สมัครสอบข้อเขียน (Online) บัดนี้ – 21 ก.พ. 2563

  • สมัครสอบสัมภาษณ์  31 มี.ค. – 10 เม.ย. 2563