กำหนดการรับสมัคร

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ภาคพิเศษ: เปิดรับสมัคร บัดนี้ – 28 กันยายน 2562

ภาคปกติ:  ครั้งที่ 3/2562 

  • สมัครสอบสัมภาษณ์ 30 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2562

ภาคปกติ:  ครั้งที่ 4/2562 

  • สมัครสอบข้อเขียน (Online) 29 มิถุนายน – 19 สิงหาคม 2562