กำหนดการรับสมัคร คณะสถิติประยุกต์ (GSAS)

กำหนดการรับสมัครประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

(เปิดเรียน ต้นเดือนสิงหาคม 2563)

ภาคปกติ:  ครั้งที่ 2/2563 (ขยายเวลา)

สมัครสอบสัมภาษณ์  5 – 21  พ.ค.  2563

 

กำหนดการรับสมัครประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

(เปิดเรียน ต้นเดือนมกราคม 2564)

ภาคพิเศษ: เปิดรับสมัคร กรกฎาคม – กันยายน 2563