กำหนดการรับสมัคร คณะสถิติประยุกต์ (GSAS)

กำหนดการรับสมัครประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

(เปิดเรียน ต้นเดือนสิงหาคม 2564)

ภาคปกติ:  ครั้งที่ 1/2564

สมัครสอบสัมภาษณ์  Coming Soon

https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp

 

กำหนดการรับสมัครประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

(เปิดเรียน ต้นเดือนสิงหาคม 2564)

ภาคพิเศษ: เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 – 6 มีนาคม 2564

ข่าวสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ

More