กำหนดการสอบ ปลายภาค 2/2562 (สถานที่สอบ และเลขที่นั่งสอบ)

กำหนดการสอบ ปลายภาค 2/2562 (สถานที่สอบ และเลขที่นั่งสอบ) แก้ไขวันที่ 10/05/2563