กำหนดการสอบ กลางภาค 1/2563 (สถานที่สอบ และ เลขที่นั่งสอบ)

กำหนดการสอบ กลางภาค 1/2563 (สถานที่สอบ และเลขที่นั่งสอบ) แก้ไขวันที่ 09/10/2563