ประกาศ สถานที่สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2561

ประกาศ สถานที่สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2561

ประกาศสถานที่สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2561

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

  สถานที่สอบประมวลความรู้