คณะสถิติประยุกต์ได้รับรางวัลชนะเลิศหน่วยงานดีเด่น และรางวัลชนะเลิศท้าทายความสำเร็จ ระดับคณะ ประจำปี 2561

คณะสถิติประยุกต์ได้รับรางวัลชนะเลิศหน่วยงานดีเด่น และรางวัลชนะเลิศท้าทายความสำเร็จ ระดับคณะ ประจำปี 2561

56140408_10156016592460846_5809394922305880064_o
55529798_10156016592250846_1293891466657005568_o

คณะสถิติประยุกต์..

ได้รับรางวัลชนะเลิศหน่วยงานดีเด่น และรางวัลชนะเลิศท้าทายความสำเร็จ ระดับคณะ ประจำปี 2561 (ได้รับรางวัลมาแล้วปีที่ 2)