นายสุระ ขันทีท้าว

นายสุระ ขันทีท้าว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ,รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานศูนย์คอมพิวเตอร์

Office : ศูนย์คอมพิวเตอร์, อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12
Phone : (+66) 0-2727-3084
Fax : (+66) 0-2374-4061
E-mail : sura@as.nida.ac.th