นายสรายุทธ อินทรอ่ำ

นายสรายุทธ อินทรอ่ำ

นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

Office : งานบริการการศึกษา, อาคารนวมิทราธิราช ชั้น 12
Phone : (+66) 02727-3038
Fax : (+66) 02374-4061
E-mail : sarayut@as.nida.ac.th