นายกันต์ธีระ ลิ้มวิวรรธนากุล

นายกันต์ธีระ ลิ้มวิวรรธนากุล

นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

Office : งานบริการการศึกษา, อาคารนวมิทราธิราช ชั้น 12
Phone : (+66) 02727-3037
Fax : (+66) 02374-4061
E-mail : kantheera@as.nida.ac.th