ประกาศ เลื่อนการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ทุกหลักสูตร

ประกาศ เลื่อนการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ทุกหลักสูตร

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง เลื่อนกำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ทุกหลักสูตร

ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทร 082-790-1948, 094-929-1944
อีเมล edu@as.nida.ac.th
Inbox Facebook: https://www.facebook.com/GSASNIDA/