ประกาศการขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 1/2563

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะสถิติประยุกต์

ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โปรดอ่านประกาศอย่างละเอียด

ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามประกาศ

  • ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนทางไปรษณีย์ (รายละเอียดในประกาศ)ตั้งแต่บัดนี้ ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เท่านั้น โดยยึดวันประทับตราทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ
  • บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่และลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่  26 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดจะส่งให้ทางอีเมล์ที่ให้ไว้)
  • ชำระเงินผ่านธนาคาร ตั้งแต่วันที่  26 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2563

 

  • สำหรับนักศึกษาใหม่ที่จะยื่นเรื่อง ขอยกเว้นวิชาพื้นฐาน คณะจะออกรายละเอียดแล้วแจ้งให้ทราบเร็ว ๆ นี้ นักศึกษาใหม่โปรดติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเพจนี้
ตารางสอน ภาคฤดูร้อน 3/2562