กำหนดการลงทะเบียนล่วงหน้า ภาค 3/2562 (ภาคฤดูร้อน) และ ภาค 1/2563

กำหนดการลงทะเบียนล่วงหน้า ภาค 3/2562 (ภาคฤดูร้อน) และ ภาค 1/2563

กำหนดการลงทะเบียนล่วงหน้า ภาค 3/2562 (ภาคฤดูร้อน) และ ภาค 1/2563

เลื่อนวันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ภาค 1/2563

จาก วันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2563

เป็นวันที่ 10 – 24 กรกฎาคม 2563

ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 24 กรกฎาคม 2563

  ดาวน์โหลด สำหรับภาคฤดูร้อน /2562     ดาวน์โหลด สำหรับภาค 1/2563