รายชื่อผู้แสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 40

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา คณะสถิติประยุกต์

ที่แสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 40 

กำหนดการซ้อมย่อยคณะสถิติประยุกต์
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (มหาบัณฑิต)
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (ดุษฎีบัณฑิต)
วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
การแต่งกาย : ชุดสุภาพเหมือนวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แต่ไม่ต้องสวมชุดครุย
ผู้ชาย – เสื้อเชิ้ต กางเกงสแลค (ห้ามใส่กางเกงยีนส์) รองเท้าหนัง
ผู้หญิง – ชุดสุภาพ กระโปรงยาวเลยเข่า สวมรองเท้าคัชชู