DEEP TECH by GSAS NIDA สุดยอดงานสัมมนาแห่งอนาคต

DEEP TECH by GSAS NIDA สุดยอดงานสัมมนาแห่งอนาคต

DEEP TECH by GSAS NIDA สุดยอดงานสัมมนาแห่งอนาคตที่จะพาคุณลงลึกทุกเรื่องล้ำ

ในหัวข้อสุดล้ำหน้า ไม่ว่าจะเป็น Big Data, IoT, 3D Printing, 3D Graphics, Game and Animation, Augmented Reality และ Virtual Reality เพราะภายใต้เทคโนโลยีและความก้าวหน้าอันงดงามที่เราเห็นนั้น อาจยังมีเรื่องราวซ่อนอยู่อีกมากมายที่คุณยังไม่รู้ มาร่วมค้นหาและลงลึกในเรื่องที่คุณสนใจไปด้วยกัน

10 สิงหาคม นี้เพียง 300 ท่านเท่านั้น จองบัตร


กำหนดการ DEEP TECH BY GSAS NIDA

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 
เวลา 09.00 – 15.30 น.

ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์และคุณหญิงปัทมา สีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 3
อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

09.00-10.00 น. ลงทะเบียน

 

10.00-10.15 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ พร้อมเรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองงาม (คณบดี คณะสถิติประยุกต์) กล่าวเกี่ยวกับที่มาและการจัดงาน “Tech Startup Club by GSAS NIDA” ในครั้งนี้

10.15-11.00 น. sessionที่ 1 Write Code with Designer  เมื่อโปรแกรมเมอร์ทำงานกับดีไซน์เนอร์

1. คุณสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม กรรมการบริหาร rgb72 Co.,Ltd.
2. คุณรวิทัต ภู่หลํา กรรมการบริหาร Code App Co.,Ltd.
11.00-12.00 น. sessionที่ 2 Data Matters พลิกโลกด้วยพลังของข้อมูล
1. คุณวัชระ นิวาตพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ร่วมก่อตั้ง Priceza
2. คุณนิรันดร์ ประวิทย์ธนา กรรมการบริหาร Market Anyware
3. คุณภัทราวุธ ซื่อสัตยาศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี Wongnai

12.00-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30-14.30 น. sessionที่ 3 Robot and Iot for The Future ก้าวใหม่ของนวัตกรรมหุ่นยนต์แห่งโลกอนาคต

คุณมหิศร ว่องผาติ ประธานบริษัท hiveground

14.30-15.30 น. sessionที่ 4 Creativity in the age of Technology  ต่อยอดเทคโนโลยีด้วยไอเดียสร้างสรรค์

1. คุณเกียรติยศ พานิชปรีชา กรรมการผู้จัดการ Bit Studio
2. สุเทพ มาดารัศมี , Executive Manager, Yannix(Thailand)Co.,Ltd.
3. ผศ.ดร. ณัฐพงศ์ ชินธเนศ VR/AR research and development

15.30 น. พิธีกรกล่าวปิดงาน

กำหนดการ (ห้อง 401)
13.30-14.30 น. The ultimate value of 3D Printing สร้างมูลค่าจาก 3D Printer
ดร .พิชญะ สิทธีอมร

Website   Facebook  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *