ประกาศ สถานที่สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2562

ประกาศ สถานที่สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2562

ประกาศสถานที่สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2562

วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2563 และวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

  สถานที่สอบประมวลความรู้