(เปลี่ยนแปลง) สถานที่สอบประมวลความรู้ และ สอบคุณสมบัติ ครั้งที่ 2/2563

(เปลี่ยนแปลง) สถานที่สอบประมวลความรู้ และ สอบคุณสมบัติ ครั้งที่ 2/2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2563

วันอาทิตย์ที่ 18  และวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564

เวลา 09.00 – 12.00 น.

(สถานที่ดูในไฟล์เอกสารแนบ)