ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ลูกจ้างชั่วคราว)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ลูกจ้างชั่วคราว)

ตามที่คณะสถิติประยุกต์ได้มีการสอบข้อเขียนในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคลลตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้คณะสถิติประยุกต์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์