The 4th NIDA Business Analytics and Data Sciences และการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2562

The 4th NIDA Business Analytics and Data Sciences และการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2562

โครงการ The 4th NIDA Business Analytics and Data Sciences
และการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2562

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562

คณะสถิติประยุกต์ ได้จัดโครงการ The 4rd NIDA Business Analytics and Data Sciences  ในวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแนะแนวอาชีพและเผยแพร่ความรู้ทางด้านสถิติประยุกต์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Business Analytics and Intelligence และ Data Sciences แก่บุคคลผู้สนใจทั่วไปและนิสิตนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนของ NIDA Business Analytics and Data Sciences Conferenc และ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้าน Business Analytics and Data Sciences ตลอดจนความรู้ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลภายนอกทั่วไป

3) บุคคลทั่วไปค่าลงทะเบียน 500 บาท (หลัง 20 ตุลาคม 2562 เป็น 1,000 บาท) นักศึกษาปริญญาตรีฟรี !!!!

โดยผู้เข้าร่วมทุกท่านจะต้อง
1) ลงทะเบียนออนไลน์
2) ชำระเงิน ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 944-0-25274-1
ชื่อบัญชี GSAS Contest and Conference หรือ National institute of development administration (ในกรณีโอนเงินออนไลน์)
3) ส่งเอกสารการชำระเงินมาที่  bads@as.nida.ac.th พร้อมแจ้งชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียน
4) ได้รับอีเมลตอบกลับ ยืนยันการลงทะเบียน
5) ในกรณีที่ประสงค์จะลง Session Lab ให้ลงทะเบียนก่อน (ด้านล่างหมวด Session Lab) และตรวจดูรายชื่อการลงทะเบียน
5) ก่อนวันงานให้เช็ครหัสการลงทะเบียน (ด้านล่าง) และจดจำเพื่อนำมาลงทะเบียนที่หน้างาน

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  
รายละเอียดโครงการ  
 • ในกรณีมาเป็นหมู่คณะเกิน 10 คน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและส่งมาที่ bads@as.nida.ac.th
  (อาจารย์ผู้ที่ติดตามพร้อมหมู่คณะนักศึกษาปริญญาตรี เข้าร่วมฟรี 3 ท่าน)
แบบฟอร์มลงทะเบียน 10 คนขึ้นไป  

หมายเหตุ

 • ทุก Session ในงานจะไม่ได้มีการจำกัดการเข้าร่วม (First Come First Serve) ดังนั้นหาก Session ใดมีคนสนใจล้นห้อง อาจจะต้องให้ผู้เข้าร่วมยืน หรือหาเก้าอี้เสริม รวมทั้งในกรณี Session Lab หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนได้ทัน สามารถนำ Notebook มาเอง และเข้าร่วมอบรมได้ แต่ต้องหาที่นั่งเองในห้องอบรม
 • ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหน้างาน (โดยที่ทางคณะไม่ได้คาดการณ์ไว้) โดยขอให้เช็คตารางอีกครั้งที่หน้าห้อง Session ในวันงาน (ขอให้เข้ามาเช็คตารางล่าสุดวันที่ 28 ตุลาคม 2562 อีกครั้ง ที่ด้านล่าง)

ทางคณะขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย หากไม่ได้ดูแลท่านอย่างทั่วถึง

รหัสลงทะเบียนงาน The 4th BADs

 1. ผู้ลงทะเบียนทุกคนต้องจำรหัสลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนที่หน้างาน เพื่อสะดวกในการลงทะเบียน
 2. ทุกท่านจะต้องทำการลงทะเบียนที่งาน เพื่อรับกระเป๋าที่ใส่ 1) บัตรติดเข้างาน 2) คูปองอาหารกลางวันทั้ง 3 วัน 3) ตารางกำหนดการ Session 4) ใบเสร็จ 5) บัตรสำรองที่นั่ง Session Lab (ในกรณีสำรองที่นั่ง Session Lab) (หากไม่มีชื่อท่านในการลงทะเบียน ให้นำเอกสารการโอนเงินติดตัวมาเพื่อยืนยันว่าได้ชำระเงินแล้ว)
 3. เมื่อได้รับกระเป๋าเอกสารการลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้าร่วมงานได้ทั้ง 3 วัน โดยไม่ต้องลงมาลงทะเบียนซ้ำอีก (ห้ามทำเอกสารต่าง ๆ หาย หากหายคณะจะไม่รับผิดชอบใด ๆ และหากไม่ติดบัตร จะไม่สามารถเข้าร่วมงานได้)

จุดลงทะเบียนเพื่อรับกระเป๋าเอกสาร

 • หน้าห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ ฯ ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี วันที่  30 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-13.00 น.
 • โถงชั้น G  อาคารนวมินทราธิราช วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-13.00 น.

Session Lab

 1. ผู้ลงทะเบียน Session Lab จะต้องทำการลงทะเบียนออนไลน์ และโอนเงินแล้วเท่านั้น (หากยังไม่ได้โอนเงิน รายชื่อจะถูกตัดออกทันที)
 2. สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถตรวจเช็ครายชื่อได้ที่ด้านล่าง และในซองลงทะเบียนของท่านจะมีบัตรสำรองที่นั่ง Session Lab ที่ท่านได้ทำการสำรองที่นั่งไว้ สามารถยื่นได้ที่ห้องอบรม ท่านจะได้สิทธ์ใช้ครื่องคอมพิวเตอร์ของทางคณะ
 3. ท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วม Session Lab แต่สำรองที่นั่งไม่ทัน สามารถเข้าร่วมใน Session Lab ได้แต่จะต้องนำ Notebook มาเองและหาที่นั่งเอง และต้องลงโปรแกรมมาเอง (โปรแกรมจะแจ้งในส่วนต่อไป)

กำหนดการ หัวข้อและวิทยากรในแต่ละวัน

จะ Update เร็ว ๆ นี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

02-727-3080 (ศศินันท์)

bads@as.nida.ac.th

ใส่ความเห็น