ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ