FinTech and Blockchain for Digital Transformation

อบรม FinTech and Blockchain
FinTech & Blockchain for Digital Transformation (รุ่น 7)
PRICE
฿8,900.00
Sold Out

Speakers

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกร พูลทรัพย์
อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

Start

ตุลาคม 5, 2019 - 9:00 am

End

ตุลาคม 6, 2019 - 4:00 pm

Address

ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12 คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240   View map

FinTech and Blockchain for Digital Transformation

ชื่อหลักสูตร  ฟินเทคและบล็อกเชนสำหรับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล (รุ่นที่ 7)

วิทยากร ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

ระยะเวลาของการอบรม

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 -16.00 .

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 -16.00 .

รวมเวลาอบรม 12 ชั่วโมง

กลุ่มเป้าหมาย บุคลที่สนใจทั่วไป

จำนวนเปิดรับ    40 คน (เต็มแล้ว ปิดรับสมัคร)

สถานที่ อาคารนวมินทราธิราช 

ค่าลงทะเบียน 8,900 บาท

หลักการและเหตุผล 

การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ประชาชนทุกระดับสามารถการเข้าถึงเทคโนโลยีและนำไปใช้งานในการดำเนินกิจการและชีวิตประจำวันได้ รูปแบบของการทำธุรกิจจึงเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ธุรกิจดังเดิมที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองในอดีตก็สามารถมาขาดทุนล้มละลายไปได้หากไม่เร่งปรับตัว  เราจะรับรู้จากเหตุการณ์จากที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพ เพลง เช่าวีดีโอหรือภาพยนต์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร การท่องเที่ยว และขนส่งมวลชน ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บางธุรกิจต้องปรับรูปแบบในการดำเนินธุรกิจ บางธุรกิจก็หายไปจากวงโคจรชีวิตของเรา ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่าน มีบริษัทสตาร์ทอัพใหม่ๆ เกิดขึ้นจำนวนมาก การอาศัยเทคโนโลยีทำให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับง่ายขึ้นและสะดวกสบายกว่าเดิม โดยการใช้งานผ่านเว็บไซด์หรือโทรศัพท์มือถือ ก่อให้เกิดความยอมรับในใช้งาน และนวัตกรรมต่างๆ สำหรับคนรุ่นใหม่ ส่งผลให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวในการทำ Digital Transformation โดยสร้างเป็นดิจิทัลแพลต์ฟอร์มขึ้นมา โดยไม่ต้องมีสำนักงาน ไม่ต้องจ้างบุคลากร ไม่ต้องมีตัวกลางใดๆ ธุรกิจใช้ดิจิทัลแพลต์ฟอร์มสามารถสร้างกำไรได้สูงและลดต้นทุน

วัตถุประสงค์การอบรม 

(1) เข้าใจถึงรูปแบบที่เปลี่ยนไปของธุรกิจต่างๆ เหตุผลและแรงจูงใจ ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation)

(2) เรียนรู้และเข้าใจการดำเนินธุรกิจการเงินในรูปแบบใหม่ (FinTech, InsurTech)

(3) เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต้องธุรกิจการ เช่น Blockchain, Big Data, Data Anaystic, Data Science เป็นต้น

(4) สนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมมีความคิดสร้างสรรค์ มีนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการประยุกต์เทคโนโลยีในการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจสู่ระบบดิจิทัล

กำหนดการ/ตารางการฝึกอบรม  

เสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 หัวข้อการบรรยาย
Introduction to New Business Model in Financial and Insurance business (1) How digital business platform replacing the traditional business model?

(2) Technology Disruption and how to survive?

(3) Digital Payment, mobile wallet and cashless society

(4) Digital lending and micro-finance

(5) P2P Lending and Crowdfunds

(6) Retail Investment with Robot Advisors and trading

(7) Payment Backend Interface

(8) InsurTech, P2P Insurance, AI in Insurance business, and Risk based Pricing

อาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 หัวข้อการบรรยาย
Introduction to Blockchain for Digital Transformation for all business sections (1) Blockchain Introduction

(2) Blockchain applications overviews

(3) Blockchain in Finance, Insurance, Logistics, Healthcare, Energy, Media, Retails, Real Estate, Government, etc.

(4) Cryptocurrency, Bitcoin, Facebook Libra, National Digital Currency

(5) Digital asset exchange market and Security Token Offering

(6) The future of financial world

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมเรื่องฟินเทคและบล็อกเชนสำหรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจสู่อนาคต ควรมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็น หลักสูตรอบรมนี้สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เบื้องต้น

 

ติดต่อสอบถาม

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรม Fintech and Blockchain for Digital Transformation  ได้ที่ ผศ.ดร. รัฐกร พูลทรัพย์  อีเมล์ : training@as.nida.ac.th

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

(1) ลงทะเบียนโดย กรุณากดปุ่ม “JOIN THIS EVENT” (ด้านบนของหน้านี้)

(2) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม (กรุณาตรวจสอบชื่อสกุลภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เพราะจะนำไปใช้ในการออกประกาศนัยบัตร)

(3) ชำระเงิน กรุณาโอนค่าอบรมมาที่

นายรัฐกร พูลทรัพย์: ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เลขที่บัญชี: 944 023564 7

(4) ส่งหลักฐานการชำระเงิน

(5) ใบเสร็จจะออกในนาม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้มารับในวันแรกของการเรียน (หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามองค์กรหรือบริษัท กรุณาแจ้งทาง Email)

(6) ใบประกาศนียบัตรจะออกให้หลังจากเรียนจบและส่งไปรษณีย์ไปให้ตามที่อยู่

 

ติดตาม FaceBook Page เพื่อรับข่าวสารเรื่องฟินเทคและบล็อกเชนได้ที่

 

Sold Out