FinTech and Blockchain for Digital Transformation

อบรม FinTech and Blockchain
FinTech & Blockchain for Digital Transformation (รุ่น 10)
PRICE
฿9,900.00
Sold Out

Start

มีนาคม 27, 2021 - 9:00 am

End

มีนาคม 28, 2021 - 12:00 am

Address

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)   View map


FinTech and Blockchain for Digital Transformation

ชื่อหลักสูตร  ฟินเทคและบล็อกเชนสำหรับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล (รุ่นที่ 10)

วิทยากร  ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

ระยะเวลาของการอบรม

วันเสาร์ที่  27 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 -16.30 .

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 -16.30 .

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 -18.30 

รวมเวลาอบรม 15 ชั่วโมง

กลุ่มเป้าหมาย บุคลที่สนใจทั่วไป

จำนวนเปิดรับ  40 คน (เต็มแล้ว ปิดรับสมัคร) 

** ท่านที่สนใจจะลงทะเบียนเพื่อรอคิวว่าง (กรณีมีผู้ชำระเงินไม่ครบ) กรุณาส่ง Email มาที่ training@as.nida.ac.th 

สถานที่   อาคารสยามบรมราชกุมารี ห้อง ส-804 

ค่าลงทะเบียน   9,900 บาท

หลักการและเหตุผล 

การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ประชาชนทุกระดับสามารถการเข้าถึงเทคโนโลยีและนำไปใช้งานในการดำเนินกิจการและชีวิตประจำวันได้ รูปแบบของการทำธุรกิจจึงเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ธุรกิจดังเดิมที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองในอดีตก็สามารถมาขาดทุนล้มละลายไปได้หากไม่เร่งปรับตัว  เราจะรับรู้จากเหตุการณ์จากที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพ เพลง เช่าวีดีโอหรือภาพยนต์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร การท่องเที่ยว และขนส่งมวลชน ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บางธุรกิจต้องปรับรูปแบบในการดำเนินธุรกิจ บางธุรกิจก็หายไปจากวงโคจรชีวิตของเรา ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่าน มีบริษัทสตาร์ทอัพใหม่ๆ เกิดขึ้นจำนวนมาก การอาศัยเทคโนโลยีทำให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับง่ายขึ้นและสะดวกสบายกว่าเดิม โดยการใช้งานผ่านเว็บไซด์หรือโทรศัพท์มือถือ ก่อให้เกิดความยอมรับในใช้งาน และนวัตกรรมต่างๆ สำหรับคนรุ่นใหม่ ส่งผลให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวในการทำ Digital Transformation โดยสร้างเป็นดิจิทัลแพลต์ฟอร์มขึ้นมา โดยไม่ต้องมีสำนักงาน ไม่ต้องจ้างบุคลากร ไม่ต้องมีตัวกลางใดๆ ธุรกิจใช้ดิจิทัลแพลต์ฟอร์มสามารถสร้างกำไรได้สูงและลดต้นทุน

หลังยุค COVID19  คาดว่าจะมีการตกงานมากขึ้น การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการเงินซึ่งจะเข้ามาปรับเปลียนวิถีชิวิตของคนในอนาคตจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีวิสัยทัศน์และมีศักยภาพในการหาค้นหาแนวทางในการทำงานที่ดีขึ้นและสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างเจริญรุ่งเรือง

วัตถุประสงค์การอบรม 

(1) เข้าใจถึงรูปแบบที่เปลี่ยนไปของธุรกิจต่างๆ เหตุผลและแรงจูงใจ ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation)

(2) เรียนรู้และเข้าใจการดำเนินธุรกิจการเงินในรูปแบบใหม่ด้าน Financial Technology และ InsurTech

(3) เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในอนาคต  เช่น Data Science, Blockchain, Cryptocurrency, ICO, National Digital Currency เป็นต้น

(4) สนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมมีความคิดสร้างสรรค์ มีนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการประยุกต์เทคโนโลยีในการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจสู่ระบบดิจิทัล

(5) เปิดให้คำปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในรูปแบบใหม่ๆ

กำหนดการ/ตารางการฝึกอบรม  

 

หัวข้อการบรรยาย วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 (9:00-16:30)

ผู้บรรยาย

(1) How is the digital business platform replacing the traditional business model?

(2) Technology Disruption and how to survive?

(3) Digital Payment, mobile wallet and cashless society

(4) Digital lending and micro-finance

(5) P2P Lending and Crowdfunds

(6) Retail Investment with Robot Advisors and Automatic Trading

(7) Payment Backend Interface

(8) InsurTech, P2P Insurance, AI in the Insurance business, and Risk-based Pricing

ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

 หัวข้อการบรรยาย วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 (9:00-16:00)

ผู้บรรยาย

(1) Blockchain Introduction

(2) Blockchain applications overviews

(3) Blockchain in Finance, Insurance, Logistics, Healthcare, Energy, Media, Retails, Real Estate, Government, etc.

(4) Cryptocurrency, Bitcoin, Facebook Libra, National Digital Currency

(5) Initial Coin Offering (ICO) and Security Token Offering (STO)

(6) Digital Asset Exchange market

ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

 หัวข้อการบรรยาย วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 (16:30-18:30)

ผู้บรรยาย

(1) The future of the financial world

(2) Experience Sharing with Guest Speakers

(3) Open Discussion and Business Networking

(Refreshment served)

นาย จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา (ท๊อป)


ประวัติผู้บรรยายโดยสังเขป 

ผศ.ดร.รัฐกร พูลทรัพย์  อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ นิด้า จบปริญญาเอกจาก University of Massachusetts, USA เป็นผู้เชียวชาญด้าน Software Architecture, Software Engineering, Blockchain, Financial Technology, InsurTech, HealthTech และ Digital Marketing ประสบการณ์ทำงานด้านปรึกษาตลอด 30 ปีทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงการคลัง การไฟฟ้า ธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจสตาร์ทอัพ และธุรกิจอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก โดยวางแผนยุทธศาสตร์ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวสร้างรายได้และนำมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดำเนินธุรกิจในยุค Digital Transformation

นาย จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา (ท๊อป) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน ผู้ก่อตั้งศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล  www.bitkub.com ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจากกระทรวงการคลัง จบการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด (Oxford, UK) ได้รับรางวัล 1 ใน Top 100 คนผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก จาก LATTICE80 ผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมบล็อกเชน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น 1 ในกรรมการบริหาร สมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมเรื่องฟินเทคและบล็อกเชนสำหรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจสู่อนาคต ควรมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และด้านการเงิน แต่ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็น หลักสูตรอบรมนี้สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เบื้องต้นเพื่อให้เข้าใจภาพรวมของธุรกิจด้านการเงินในรูปแบบใหม่ๆ เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร ผู้วางแผนกลยุทธ์ให้องค์กร และบุคคลทั่วไปที่สนใจในการสร้างธุรกิจการเงินในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อความอยู่รอดในอนาคต

ติดต่อสอบถาม

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรม Fintech and Blockchain for Digital Transformation รุ่นที่ 10 ได้ที่ คุณกรกัลห์ 080-429-4991 อีเมล์ : training@as.nida.ac.th 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

(1) ลงทะเบียนโดย กด “JOIN THIS EVENT”  ด้านบนของหน้านี้

(2) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม (กรุณาตรวจสอบ คำนำหน้าชื่อ (Mr, Mrs, Miss)  ชื่อและนามสกุล เป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เพราะจะนำไปใช้ในการออกประกาศนียบัตร)

(3) ชำระเงินกรุณาโอนค่าอบรมมาที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่บัญชี: 944 023 564 7 ชื่อบัญชี นายรัฐกร พูลทรัพย์

(กรุณาชำระเงินภายใน 7 วัน ผู้ที่โอนค่าอบรมก่อนจะได้สิทธ์ในการเข้าอบรมก่อนในกรณีห้องอบรมเต็ม)

(4) ส่งหลักฐานการชำระเงิน อีเมล์ : training@as.nida.ac.th

(5) ใบเสร็จจะออกจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้มารับในวันแรกของการเรียน

(6) หากต้องการให้ออกใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้ง ชื่อบริษัท ที่อยู่ และหมายเลขภาษีบริษัท ส่งมาทาง Email: training@as.nida.ac.th พร้อมกับหลักฐานการชำระเงิน

(7) สำหรับนิติบุคคล เพื่อเบิกจ่ายในนามบริษัท เนื่องจากนิด้าเป็นหน่วยงานราชการ จึงไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT และไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ชำระเต็มจำนวนค่าอบรม

(8) ใบประกาศนียบัตรจะออกให้หลังจากเรียนจบ

(9) หน่วยงานในนามนิติบุคคล สามารถนำค่าอบรมไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

Comments จากรุ่นก่อนๆ

 

ติดตาม FaceBook Page เพื่อรับข่าวสาร

 

Sold Out