Uncategorized

ก.ค.
01
มิ.ย.
20

กำหนดการสอบ กลางภาค 3/2561 (สถานที่สอบ และเลขที่นั่งสอบ)

กำหนดการสอบ กลางภาค 3/2561 (สถานที่สอบ และเลขที่นั่งสอบ [...]
By Sarayut B. | Uncategorized
DETAIL
ก.พ.
25

กำหนดการสอบ กลางภาค 2/2561 (สถานที่สอบ และเลขที่นั่งสอบ)

กำหนดการสอบ กลางภาค 2/2561 (สถานที่สอบ และเลขที่นั่งสอบ [...]
By Sarayut B. | Uncategorized
DETAIL
ม.ค.
15
ธ.ค.
13

(Full Online Proceeding) การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2561

สืบเนื่องจากคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสต […]

By Sasinan B. | Uncategorized
DETAIL
ธ.ค.
02

ธรรมาภิบาลอันเสื่อมทรามของสถาบันอุดมศึกษาไทย

ธรรมาภิบาลอันเสื่อมทรามในสถาบันอุดมศึกษานั้นเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการเกาหลังกันเองในการสรรหาอธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัย

By Artical Post | Uncategorized
DETAIL
พ.ย.
30

กำหนดการสอบ ปลายภาค 1/2561 (สถานที่สอบ และเลขที่นั่งสอบ)

กำหนดการสอบ ปลายภาค 1/2561 (สถานที่สอบ และเลขที่นั่งสอบ [...]
By Sarayut B. | Uncategorized
DETAIL
Page 1 of 1412345...10...Last »