สำหรับเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUNQA)

ก.ค.
12

หลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพ Asean University Network Quality Assurance (AUN-QA)

หลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Asean University Network Quality Assurance (AUN-QA) …

DETAIL