ข่าวสาร/กิจกรรม

พ.ย.
10
ต.ค.
22
ต.ค.
22

การสมัครสอบประมวลความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2/2561

คณะสถิติประยุกต์ ขอแจ้งให้นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
และประสงค์จะสมัครสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561…

DETAIL
ต.ค.
18
ต.ค.
12
ต.ค.
03
ก.ย.
21
ก.ย.
03
Page 8 of 9« First...56789