ข่าวสาร/กิจกรรม

พ.ค.
16
พ.ค.
14

ประกาศ ผลการคัดเลือก ผู้สมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ 1/2561

ประกาศ ผลการคัดเลือก ผู้สมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ 1/2561 & [...]
DETAIL
พ.ค.
11
พ.ค.
11

การสมัครสอบประมวลความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 1/2561

คณะสถิติประยุกต์ ขอแจ้งให้นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
และประสงค์จะสมัครสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559…

DETAIL
พ.ค.
11
เม.ย.
11

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ครั้งที่ 2-2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ครั้งที่ 2-2 [...]
DETAIL
เม.ย.
05
มี.ค.
26
Page 1 of 3123