ข่าวสาร/กิจกรรม

ก.ค.
16
ก.ค.
05

การสมัครสอบประมวลความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 1/2562

คณะสถิติประยุกต์ ขอแจ้งให้นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
และประสงค์จะสมัครสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562…

DETAIL
ก.ค.
01
มิ.ย.
26
มิ.ย.
20
มิ.ย.
09
พ.ค.
17
พ.ค.
13
Page 1 of 712345...Last »