สำหรับเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUNQA)

Jul
12

program assessment for Asean University Network Quality Assurance (AUN-QA)

หลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Asean University Network Quality Assurance (AUN-QA) …

DETAIL