บทความ INTELLIGANCE AND INFORMATION

ก.ค.
01

รัฐธรรมนูญมาตรา 270 ตัดก่อนตายเตือนก่อนวายวอดสำหรับรัฐบาลหรือเครื่องประหารความชอบธรรม

รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำนั้นขาดเสถียรภาพ และมีโอกาสที่สภาจะล่มได้ง่ายมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณากฎหมายสำคัญ เช่น พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณแผ่นดิน จะต้องผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรด้วยเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง แต่การมีงูเห่าที่อาจจะย้ายฝั่ง หรือการที่วิปรัฐบาลคุมเสียง ส.ส. ไม่ได้ดีมากนัก เกิดการต่อรองก่อนการยกมือให้ หรือแม้กระทั่งการขาดประชุม เข้าห้องน้ำก่อนมีการลงมติ หรือแม้แต่การเจ็บป่วยของ ส.ส. ก็อาจจะทำให้เกมในสภามีความสุ่มเสี่ยงสูงและมีความสำคัญอย่างยิ่ง ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือในอีกนัยประธานรัฐสภาย่อมเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญยิ่ง

DETAIL
ก.ค.
01

แพ้หรือชนะเลือกตั้งครั้งล่าสุด เพราะ Big data analytics และ Digital Marketing

การเลือกตั้ง สส. ครั้งที่ผ่านมานี้มีนวัตกรรมในการหาเสียงเลือกตั้งมากมาย มีนวัตกรรมในเรื่องการจัดการเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้งที่แปลกใหม่ซึ่งมีทั้งคนที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย แต่เราจะมาคุยกันเฉพาะเรื่องการหาเสียงเลือกตั้งก่อน …

DETAIL
ก.ค.
01

ประเทศไทยเต็มไปด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนในการสรรหา : สมาชิกวุฒิสภา นักการเมือง บอร์ดตระกูล ส. อธิการบดี และรองอธิการบดี

ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of interest) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอในสังคมไทย เพราะสังคมไทยเน้นพวกพ้อง (Crony) มากกว่าระบบคุณธรรม (Merit system) และเกิดขึ้นในทุกวงการ ทำให้ธรรมาภิบาล (Good governance) เสื่อมทรามเป็นอันมาก โดยเฉพาะการวิ่งเต้นเส้นสายเพื่อให้ได้ตำแหน่งในราชการหรือการเมือง จะขึ้นเป็นซี 9 ซี 10 หรือเป็นบอร์ดและกรรมการบอร์ดต่างๆ แม้กระทั่งการเป็นอธิการบดีในมหาวิทยาลัยที่ควรจะเป็นแบบอย่างในสังคมได้ ก็มีแต่การ lobby การวิ่งเต้นเส้นสาย การใช้เงินซื้อตำแหน่ง หรือแม้แต่การเกาหลังพวกกันเองเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่ง ตำแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้นำไปสู่เงินทองและอำนาจ และท้ายที่สุดนำไปสู่การทุจริตคอรัปชั่น ในสังคมไทยจึงนิยมสร้าง connection หรือเครือข่ายกันมากเหลือเกิน หลักสูตรสำหรับผู้บริหารจำนวนมากจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อนำไปสู่เครือข่ายหรือการใช้พวกพ้องในทางที่ไม่ถูกต้องกันแน่ หลักสูตรสร้าง Connection หรือสร้าง Cronyism? ก็เป็นสิ่งที่สังคมไทยควรจะถามเช่นกัน

DETAIL
ก.ค.
01

โศกอันเกษม เมื่อดาวลูกไก่ยอมเอาตัวบังกระสุนให้มารดาจนเสียชีวิต

ผมได้ยินข่าวหนุ่มพนักงานเคอรี่เอาตัวบังแทนแม่ตัวเองที่หน้าบ้านตัวเอง จนถึงแก่ชีวิต เป็นคนมีความรักในครอบครัว มีความกตัญญูกตเวทีมาก ควรแก่การยกย่องสรรเสริญ ผมรู้สึกสะเทือนใจมาก และเรื่องนี้เป็นโศกอันเกษม อันเป็นชื่อหนังสืองานศพคุณบัญชา ล่ำซำที่รวมข้อเขียนเกี่ยวกับความตาย ที่มีบรรณาธิการฝีมือยอดเยี่ยมแห่งแผ่นดินที่ชื่อ คุณหญิงจำนงศรี รัตนิน เป็นผู้จัดทำไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุด

DETAIL
มิ.ย.
20

มหาวิทยาลัยของบริษัท สหกิจศึกษา โรงเรียนปฏิบัติ จะช่วยให้มหาวิทยาลัยไปรอดได้หรือไม่

เมื่อวานก่อนเพื่อนอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งจะเกษียณอายุราชการเล่าให้ฟังว่าที่มหาวิทยาลัยซึ่งมีชื่อเสียงอย่างยิ่งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ของรัฐในกรุงเทพตอนบน เริ่มมีการเลย์ออฟอาจารย์ เพราะไม่มีนักศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์มาเรียนเพียงพอ ที่น่าเกลียดน่ากลัวยิ่งกว่าก็คืออาจารย์หลายคน ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตนักเพื่อทำให้ตัวเองมีภาระงานสอนเพียงพอที่จะอยู่รอดได้…

DETAIL
มิ.ย.
20

ความน่าเบื่อหน่ายของพรรคประชาธิปัตย์

การสำรวจของนิด้าโพลพบว่าประชาชนเบื่อหน่ายพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมีลีลาทางการเมืองมากเหลือเกินและทะเลาะกันหนักมากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา นี่คือพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งพ่ายแพ้การเลือกตั้งอย่างหมดรูปสูญพันธุ์ในกรุงเทพมหานคร และแม้กระทั่งฐานที่มั่นเช่นเขต 1 ตรังซึ่งเป็นพื้นที่ของนายชวน หลีกภัยมาโดยตลอด และเป็นเขตเลือกตั้งซึ่งแม่ถ้วน หลีกภัยช่วยนายชวน หลีกภัย หาเสียงมาโดยตลอดเช่นกันก็กลับพ่ายแพ้อย่างหมดรูปให้กับพรรคอนาคตใหม่ พรรคเมื่อวานซืนซึ่งเพิ่งก่อตั้งแต่เอาชนะในพื้นที่ของอดีตนายกรัฐมนตรี 2 สมัยและประธานรัฐสภา 2 สมัยได้

DETAIL
มิ.ย.
20

การเรียนการสอนกฎหมายในประเทศไทยมาถูกทางหรือไม่ ?

ในฐานะของนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งต้องข้ามไปเรียนวิชากฎหมายที่คณะนิติศาสตร์ จุฬา 5-6 วิชาในระดับปริญญาตรี ผมเองจำได้ดีว่าตัวเองไม่ค่อยชอบวิชากฎหมายมากนัก และเรียนได้ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่…

DETAIL
มิ.ย.
20

ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก : ความจำเป็นที่ต้องทำเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย

ขณะนี้ได้ข่าวมาว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. มีดำริที่จะยุบโรงเรียนขนาดเล็กโดยเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในต่างจังหวัดลงไป เนื่องจากไม่มีนักเรียนเข้ามาเรียนและมีจำนวนครูล้นเกินกว่าจำนวนนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน และการจัดการเรียนการสอนนั้นก็ไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะการเกิดโรงเรียนขนาดเล็กเหล่านั้นในอดีตมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กจำนวนมากที่ต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นภาคบังคับแต่ในขณะนี้สถานการณ์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย

DETAIL
Page 1 of 2812345...1020...Last »