บทความ

ส.ค.
08

ใครจะมีความสุขมากกว่าใคร พ่อแม่ที่ให้เงินลูกหรือพ่อแม่ที่ได้เงินจากลูก?

ลูกแทบทุกคน โดยเฉพาะลูกคนไทยเชื้อสายจีน ในประเทศไทยมักถูกสอนกันมาว่า เงินเดือนเดือนแรก ต้องให้พ่อแม่เท่านั้นให้เขาดีใจ จริง ๆ แล้วพ่อแม่ไม่ได้ต้องการเงิน แต่ได้ความสุขใจ เอาไปคุยกับคนอื่น ๆ ได้สามวันแปดวัน เรียกว่าได้หน้านั่นแหละ คนเป็นพ่อเป็นแม่นั้นการได้เงินจากลูกทำให้เกิดความสุขใจ เงินที่ลูกให้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหัวใจพ่อแม่

DETAIL
ส.ค.
08

หมาหวงก้างข้อมูล : หวงเอาไว้แต่ใช้ไม่เป็นหรือหวงด้วยเหตุอื่น?

ปัญหาใหญ่ในวงการวิทยาการข้อมูลที่ชอบพูดกันเสมอว่าข้อมูลคือสินแร่ที่ต้องทำเหมือง ต้องกลั่นกรองของมีค่าออกมา ปัญหาของข้อมูลคือหวงเอาไว้ แต่เอาออกมาใช้ไม่ได้ ใช้ไม่เป็นด้วย ไม่รู้วิธีจะใช้ด้วย เปรียบไปเปรียบมาก็เหมือนกับหมาหวงก้าง

DETAIL
ส.ค.
08

วิศวกรข้อมูล (Data Engineer) : อาชีพขาดแคลน รายได้ดี ต้นธารแห่งโลกยุคดิจิทัล

เรื่องการพัฒนาประเทศต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำนั้น เป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักและทรงให้ความสำคัญยิ่ง หลายครั้งทรงละเอียดอ่อนและพิถีพิถันมาก เช่น การเสด็จกรมแผนที่ทหารเป็นการส่วนพระองค์เพื่อไปทรงชี้แนะให้กรมแผนที่ทหารแก้แผนที่ประเทศไทยที่ทรงใช้อยู่เสมอให้ถูกต้องด้วยพระองค์เองหลังจากการเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เองหรือการทอดพระเนตรจากการประทับบนเฮลิคอปเตอร์ทำให้ทรงทราบว่าแผนที่มีความผิดพลาดหรือเปลี่ยนแปลงไปอันเกิดจากธรรมชาติ เช่น ลำน้ำ อาจมีการเปลี่ยนทิศทาง เป็นต้น ทรงเข้าใจความสำคัญของข้อมูลในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างดี ถึงกับทรงมีพระราชปรารภกับองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 ว่า ฉันครองราชย์สองปีแรกไม่มีผลงานอะไรเพราะไม่เข้าใจว่าราษฎรต้องการอะไร

DETAIL
ส.ค.
08

วิศวกรปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Engineer) : อาชีพใหม่ รายได้ดี เป็นที่ต้องการ ที่คนไทยยังไม่รู้จัก

โลกก้าวไกลไปด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร (Machine Learning) ของเรียกรวมว่า AIML คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันทำอะไรที่ในอดีตทำแทบไม่ได้เลย และในอนาคตปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรจะมาทำหน้าที่แทนคนเป็นอันมาก

DETAIL
ก.ค.
01

รัฐธรรมนูญมาตรา 270 ตัดก่อนตายเตือนก่อนวายวอดสำหรับรัฐบาลหรือเครื่องประหารความชอบธรรม

รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำนั้นขาดเสถียรภาพ และมีโอกาสที่สภาจะล่มได้ง่ายมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณากฎหมายสำคัญ เช่น พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณแผ่นดิน จะต้องผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรด้วยเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง แต่การมีงูเห่าที่อาจจะย้ายฝั่ง หรือการที่วิปรัฐบาลคุมเสียง ส.ส. ไม่ได้ดีมากนัก เกิดการต่อรองก่อนการยกมือให้ หรือแม้กระทั่งการขาดประชุม เข้าห้องน้ำก่อนมีการลงมติ หรือแม้แต่การเจ็บป่วยของ ส.ส. ก็อาจจะทำให้เกมในสภามีความสุ่มเสี่ยงสูงและมีความสำคัญอย่างยิ่ง ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือในอีกนัยประธานรัฐสภาย่อมเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญยิ่ง

DETAIL
ก.ค.
01

แพ้หรือชนะเลือกตั้งครั้งล่าสุด เพราะ Big data analytics และ Digital Marketing

การเลือกตั้ง สส. ครั้งที่ผ่านมานี้มีนวัตกรรมในการหาเสียงเลือกตั้งมากมาย มีนวัตกรรมในเรื่องการจัดการเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้งที่แปลกใหม่ซึ่งมีทั้งคนที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย แต่เราจะมาคุยกันเฉพาะเรื่องการหาเสียงเลือกตั้งก่อน …

DETAIL
ก.ค.
01

ประเทศไทยเต็มไปด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนในการสรรหา : สมาชิกวุฒิสภา นักการเมือง บอร์ดตระกูล ส. อธิการบดี และรองอธิการบดี

ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of interest) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอในสังคมไทย เพราะสังคมไทยเน้นพวกพ้อง (Crony) มากกว่าระบบคุณธรรม (Merit system) และเกิดขึ้นในทุกวงการ ทำให้ธรรมาภิบาล (Good governance) เสื่อมทรามเป็นอันมาก โดยเฉพาะการวิ่งเต้นเส้นสายเพื่อให้ได้ตำแหน่งในราชการหรือการเมือง จะขึ้นเป็นซี 9 ซี 10 หรือเป็นบอร์ดและกรรมการบอร์ดต่างๆ แม้กระทั่งการเป็นอธิการบดีในมหาวิทยาลัยที่ควรจะเป็นแบบอย่างในสังคมได้ ก็มีแต่การ lobby การวิ่งเต้นเส้นสาย การใช้เงินซื้อตำแหน่ง หรือแม้แต่การเกาหลังพวกกันเองเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่ง ตำแหน่งต่าง ๆ เหล่านี้นำไปสู่เงินทองและอำนาจ และท้ายที่สุดนำไปสู่การทุจริตคอรัปชั่น ในสังคมไทยจึงนิยมสร้าง connection หรือเครือข่ายกันมากเหลือเกิน หลักสูตรสำหรับผู้บริหารจำนวนมากจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อนำไปสู่เครือข่ายหรือการใช้พวกพ้องในทางที่ไม่ถูกต้องกันแน่ หลักสูตรสร้าง Connection หรือสร้าง Cronyism? ก็เป็นสิ่งที่สังคมไทยควรจะถามเช่นกัน

DETAIL
ก.ค.
01

โศกอันเกษม เมื่อดาวลูกไก่ยอมเอาตัวบังกระสุนให้มารดาจนเสียชีวิต

ผมได้ยินข่าวหนุ่มพนักงานเคอรี่เอาตัวบังแทนแม่ตัวเองที่หน้าบ้านตัวเอง จนถึงแก่ชีวิต เป็นคนมีความรักในครอบครัว มีความกตัญญูกตเวทีมาก ควรแก่การยกย่องสรรเสริญ ผมรู้สึกสะเทือนใจมาก และเรื่องนี้เป็นโศกอันเกษม อันเป็นชื่อหนังสืองานศพคุณบัญชา ล่ำซำที่รวมข้อเขียนเกี่ยวกับความตาย ที่มีบรรณาธิการฝีมือยอดเยี่ยมแห่งแผ่นดินที่ชื่อ คุณหญิงจำนงศรี รัตนิน เป็นผู้จัดทำไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุด

DETAIL
Page 1 of 2912345...1020...Last »