บทความ

ต.ค.
07

การลอกเลียนอย่างไร้เกียรติ (Plagiarism) ในวงการศิลปะไทย หาได้เกิดเฉพาะที่สนามบินไม่?

การลอกเลียนอย่างไร้เกียรติ (Plagiarism) ในประเทศไทยหาได้เกิดเฉพาะในวงวิชาการไทยอย่างที่เคยนำเสนอไป เพียงเท่านั้นในวงการศิลปะไทยก็เกิดการลอกเลียนอย่างไร้เกียรติเป็นจำนวนมากเช่นกัน เรื่องนี้ออกจะอ่อนไหวสักหน่อยเพราะหลายคนโดยเฉพาะคนในสมัยก่อนก็อาจจะมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลก เป็นการถ่ายทอดศิลปะและดัดแปลงศิลปะ

DETAIL
ต.ค.
07

นักท่องเที่ยวจีนกำลังหายไป จากความเลวร้ายของระบบราชการและตำรวจไทย

จีนนั้นเป็นชาติใหญ่ มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนาน ยิ่งสมัยนี้มีเงิน ซื้อไปแทบทุกอย่างจะทั่วโลก ยิ่งทำให้มีความภูมิใจในชาติตนเองสูง…

DETAIL
ต.ค.
01

วงศ์เทวัญในอิเหนาและราชสวัสดิ์ในขุนช้างขุนแผน

วงศ์เทวัญในประเทศไทยก็คงเป็นคำที่ได้รับอิทธิพลมาจากบทละครพระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนาด้วยเช่นกัน แต่หมายถึงทหารสายวงศ์เทวัญ
ส่วน ราชสวัสดิ์ นี้มีสอนกันมายาวนาน โดยเฉพาะในหมู่ข้าราชบริพารและทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ นายพอพล สุขใส ได้เขียนวิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต…

DETAIL
ต.ค.
01

การลอกเลียนอย่างไร้เกียรติ (Plagiarism) ในวงวิชาการไทย

ปัญหาการลอกเลียนอย่างไร้เกียรติ (Plagiarism) ในวงวิชาการไทย เป็นปัญหาที่มีมานาน และคนที่ทำเรื่องแบบนี้มากคือนักวิชาการและอาจารย์มหาวิทยาลัย

DETAIL
ก.ย.
17

ผลัดกันเกาหลังกันเอง กระเตงกันเป็นผู้บริหารผลประโยชน์ทับซ้อนและธรรมาภิบาลเสื่อมในมหาวิทยาลัยไทย

ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาเป็นปัญหาหนักมาก ใครจะไปเชื่อว่าในมหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งรวมคนที่มีความรู้เรียนหนังสือกันมาสูง ๆ กลับมีการเล่นการเมือง เล่นพรรคเล่นพวก มีผลประโยชน์ทับซ้อน มากมาย ยิ่งมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ (หรือแม้ยังอยู่ในระบบก็ตาม)…

DETAIL
ก.ย.
17

พระราชอำนาจในการตักเตือนยับยั้งการโปรดเกล้าแต่งตั้งบุคคลและการตรากฎหมาย : จิตสำนึกของผู้ถวายทูลเกล้า

The king can do no wrong. คือหลักการสำคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ทรงเป็นต้นธารอำนาจอธิปไตยทั้งสิ้น ดังที่สมัยก่อนคนไทยถือว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงเป็นเจ้าชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่ในพระราชอำนาจจึงมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการเป็นผู้รับผิดชอบทั้งในทางบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ…

DETAIL
ก.ย.
17

ทางรอดของมหาวิทยาลัยจากวิกฤต Lay off อาจารย์ – ขาย – ยุบเลิกกิจการ

เมื่อผมเขียนบทความ วิกฤตมหาวิทยาลัย Lay off อาจารย์ – ขาย – ยุบเลิกกิจการ ได้มีคนแชร์ออกไปมากพอสมควร และเสียงวิจารณ์กลับมาประการหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากคือ บทความที่ผมเขียนเองไม่ได้เสนอทางออกของปัญหา บอกแต่ปัญหาไม่ได้บอกวิธีการแก้ไขปัญหา มีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยท่านหนึ่งและอีกหลาย ๆ ท่านได้กรุณาแนะนำมาเช่นนี้…

DETAIL
ส.ค.
29

วิกฤตมหาวิทยาลัย Lay off อาจารย์ – ขาย – ยุบเลิกกิจการ

ผมต้องออกมายอมรับว่าตัวเองพยากรณ์พลาดไปมาก เพราะได้เขียนบทความว่า เมื่อมหาวิทยาลัยไทยต้อง lay off อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2561 แต่สิ่งที่ผมคาดไว้กลับเกิดขึ้นไวกว่าที่ผมพยากรณ์ไว้มาก…

DETAIL
Page 1 of 2312345...1020...Last »