บทความ

ต.ค.
17

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา : วิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยทั่วไปคนจะได้ยินและรู้จักเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) จนเรียกกันติดปากว่าไอที (IT)…

DETAIL
ต.ค.
01

ทำตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ช่วยพัฒนาชาติด้วย Big Data ได้อย่างไร?

โดยทั่วไปคนจะได้ยินและรู้จักเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) จนเรียกกันติดปากว่าไอที (IT)…

DETAIL
ก.ย.
28

ความเสี่ยงของ Dark-Data ข้อมูลที่ถูกทอดทิ้ง

โดยทั่วไปคนจะได้ยินและรู้จักเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) จนเรียกกันติดปากว่าไอที (IT)…

DETAIL
ก.ย.
28

ไม่อาจจะเพิ่มปริมาณประชากร แต่เพิ่มคุณภาพประชากรจนสร้างนวัตกรรมแทนคนได้

โดยทั่วไปคนจะได้ยินและรู้จักเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) จนเรียกกันติดปากว่าไอที (IT)…

DETAIL
ก.ย.
16

เรียนยังไงไม่ให้แพ้ Todai Robot (หุ่นยนต์ทำข้อสอบสอบเข้ามหาวิทยาลัยโตเกียว)

โดยทั่วไปคนจะได้ยินและรู้จักเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) จนเรียกกันติดปากว่าไอที (IT)…

DETAIL
ก.ย.
08

Dark-Data ข้อมูลที่ถูกทอดทิ้ง

โดยทั่วไปคนจะได้ยินและรู้จักเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) จนเรียกกันติดปากว่าไอที (IT)…

DETAIL
ก.ย.
03

คนไปอยู่ไหนในยุคสมองกลอัจฉริยะ (AI vs. Human)

อะไรๆก็ สมองกลอัจฉริยะ อะไรๆ ก็ ปัญญาประดิษฐ์ อะไรๆ ก็ […]

By itti adulsuthanon | บทความ
DETAIL
ก.ย.
02

แผนภาพศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยทั่วไปคนจะได้ยินและรู้จักเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) จนเรียกกันติดปากว่าไอที (IT)…

DETAIL
Page 1 of 1812345...10...Last »