กิจกรรม

ต.ค.
03
มิ.ย.
05

การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2562

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดการป [...]
DETAIL
พ.ค.
31

งานพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 39

ภาพบรรยากาศอันแสนชื่นมื่น!ของเหล่ามหาบัณฑิตและดุษฎีบันฑ [...]
By Sasinan B. | กิจกรรม
DETAIL
เม.ย.
11
ก.พ.
06

กิจกรรมแต้มสี…เพื่อน้อง โรงเรียนในต่างจังหวัด ครั้งที่ 3

โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม คณะสถิติประยุกต์ กิจกรรมแต้มสี [...]
DETAIL
ส.ค.
01

การประกวดบทความวิจัย สาขาสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561

(ขอขยายเวลารับสมัครบทความ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561) ขอเ […]

By Sasinan B. | กิจกรรม
DETAIL
มี.ค.
06

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “The IT Transformation: Shaping the Future” (ฟรี)

เชิญชวนผู้สนใจ Stay Updated กับ Technology Trends ใหม่ [...]
By Sasinan B. | กิจกรรม
DETAIL
ก.พ.
15

แต้มสีเพื่อน้อง

นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 1/59 2/59 และ 1/60 ได้ทำกิจกรรมแต้ [...]
By master | กิจกรรม
DETAIL
Page 1 of 212