คณะสถิติประยุกต์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12 คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Navamindradhiraj Building, Graduate School of Applied Statisitcs
148 Moo 3, Serithai Road Klong-Chan, Bangkapi, Bangkok THAILAND 10240

E-mail

ฝ่ายการศึกษา : edu@as.nida.ac.th
เลขานุการคณะฯ : worathep@as.nida.ac.th
facebook : https://www.facebook.com/as.nida.ac.th


General Line

โทร: 0-2727-3035-36 Tel: (66)2-727-3035-36
ฝ่ายการศึกษา : 0-2727-3037-40
โทรสาร: 0-2374-4061 Fax: (66)2-374-4061


การเดินทาง

โดยสารประจำทาง ขสมก. สาย 36ก, 44, 60, 71, 134 ก, 151, ปอ. 60, ปอ. 501, ปอ. 519 รถมินิบัส สาย 27
เดินทางโดยทางเรือ : คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง

เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล 

  1. มาจากทางลาดพร้าว เลยเดอะมอล์บางกะปิ ผ่านแยกบางกะปิ ผ่านตลาดบางกะปิ ประมาณ 1 กม. สถาบันอยู่ทางขวามือ
  2. มาจากทางมีนบุรี เข้าถนนเสรีไทย มุ่งหน้าบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
  3. มาจากทาง ม.รามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี เลี้ยวซ้ายที่สามแยกบ้านม้า เข้าถนนศรีบูรพา เลี้ยวซ้ายสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ

CAMPUS MAP

No.9 Navamindradhiraj Building Floor. 12